Home » Екип

 

Екипът на Дом Атанасови се състои от компетентни професионалисти. Нашата всеотдайност е гаранция за сигурността и качеството на услугите ни. Вашите родители са в добри ръце сред хора, които ще пресъздадат за тях топлата семейна атмосфера.

Обслужващият персонал се състои от:

  • личен лекар;
  • медицински сестри с дългогодишна практика;
  • рехабилитатор /при необходимост/;
  • санитари;
  • професионален готвач;
  • управител.