Home » Договор за настаняване и социални услуги

Договор за настаняване и социални услуги

Един от най-важните моменти при избор на подходящо място за настаняване на възрастни – близки и родители, са каузите в договора, който се сключва.

В договора са отразени в явна форма условията за настаняване, грижите за възрастния човек според състоянието. Определя се начинът на заплащане. В нашия случай това са: грижи срещу обезщетение и грижи срещу абонаментно заплащане.

Настаняването на възрастни хора се извършва след сключване на договор за социални услуги. Провеждаме предварителен задълбочен разговор и среща на място в Центъра за настаняване от семеен тип с близките на бъдещия доверител. Като резултат,  нашият екип съставя индивидуален план за обгрижване, съгласно който всеки възрастен човек да се чувства добре, а неговите близки – спокойни за него.

Необходими документи за настаняване са посочени в съответния раздел на сайта ни.