Home » Социални дейности

Category: Социални дейности

Дом за достойни старини

Дом за достойни старини – лични празници и срещи с близките

Какво е личен празник без торта в нашия чудесен и уютен дом ?! 🙂 Усмивките, полусмутени и издаващи щастие, греят от всяко човешко лице. Пламъчета на свещички се отразяват в зениците и разкриват приказния свят на душата. Душата понякога броди из детството и младежките години, друг път се е прибрала на топло сред връстниците в …

Read more

Достойни старини в Дом за стари хора от семеен тип

Достойни старини. Често споменаваме тази фраза и тя се превръща в клише. Свързана с престоя на Вашите близки при нас тя възвръща своя първоначален смисъл. В дома за стари хора от семеен тип, достойнството се поддържа както с формални ежедневни грижи, така и с поддържане на активен интереса на възрастните към живота. Замисляме се за …

Read more

Екскурзии и посещения на интересни места

Възрастните хора по цял свят имат свободата да изберат как да прекарат чудесните години на заслужен отдих и уважение от обществото. На тях са посветени екскурзии, пътешествия и круизи. Маршрутите и натоварването са съответни на физическото и психическото им здраве. Нашите родители и близки, останали в България, заслужават достойни старини. В редки случаи, те обикалят …

Read more

Заведения за социални услуги

Настаняването на възрастни хора в семейна среда се извършва след предварителнои лицензиране на съответния дом. Дом Атанасови притежава 2 удостоверения, които го категоризират едновременно като център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в добро общо здравословно състояние, и като място за настаняване на хора с деменция. Според наредбата за условията и реда за …

Read more