Home » Archives for admin

Author: admin

Дом за достойни старини

Дом за достойни старини – лични празници и срещи с близките

Какво е личен празник без торта в нашия чудесен и уютен дом ?! 🙂 Усмивките, полусмутени и издаващи щастие, греят от всяко човешко лице. Пламъчета на свещички се отразяват в зениците и разкриват приказния свят на душата. Душата понякога броди из детството и младежките години, друг път се е прибрала на топло сред връстниците в …

Read more

Достойни старини в Дом за стари хора от семеен тип

Достойни старини. Често споменаваме тази фраза и тя се превръща в клише. Свързана с престоя на Вашите близки при нас тя възвръща своя първоначален смисъл. В дома за стари хора от семеен тип, достойнството се поддържа както с формални ежедневни грижи, така и с поддържане на активен интереса на възрастните към живота. Замисляме се за …

Read more

Екскурзии и посещения на интересни места

Възрастните хора по цял свят имат свободата да изберат как да прекарат чудесните години на заслужен отдих и уважение от обществото. На тях са посветени екскурзии, пътешествия и круизи. Маршрутите и натоварването са съответни на физическото и психическото им здраве. Нашите родители и близки, останали в България, заслужават достойни старини. В редки случаи, те обикалят …

Read more

Договор за настаняване и социални услуги

Един от най-важните моменти при избор на подходящо място за настаняване на възрастни – близки и родители, са каузите в договора, който се сключва. В договора са отразени в явна форма условията за настаняване, грижите за възрастния човек според състоянието. Определя се начинът на заплащане. В нашия случай това са: грижи срещу обезщетение и грижи …

Read more

Заведения за социални услуги

Настаняването на възрастни хора в семейна среда се извършва след предварителнои лицензиране на съответния дом. Дом Атанасови притежава 2 удостоверения, които го категоризират едновременно като център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в добро общо здравословно състояние, и като място за настаняване на хора с деменция. Според наредбата за условията и реда за …

Read more

дом за стари хора

Импровизиран театър

Приятели често посещават нашия Пансион за възрастни хора, който по интерция наричат Дом за стари хора. Всъщност, истината е, че да си възрастен е различно от това да си стар, затова в нашето голямо семейство избягваме това определение. На импровизираната сцена в гостната на Дома Атанасови намират прекрасно място за изява театрални колективи и музикални …

Read more