Home » МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Дом за настаняване на стари хора е пансион от семеен тип и се намира в град Карнобат. В последните години градът има предимството да е на магистрала Тракия, по която за няколко часа можете да стигнете до своите близки от всяка част на България.

Транспортни връзки

Времето за придвижване от Бургас до Карнобат е около 20 минути. От Ямбол и Сливен се стига за половин час. София е на по-малко от 3 часа път само по магистрала, а Пловдив на 2 часа. Стара Загора – на около час и 15 минути. Варна, според избора на маршрут, е също на около 2 часа път. Пряка връзка има до Шумен, а Велико Търново, Хасково, Габрово, Плевен са с бързи преходи по първокласни пътища и магистрали.

Община Карнобат е разположена в в югоизточна България. Административно-териториално е в границите на Бургаска област. На север граничи с община Сунгурларе, на изток с общините Айтос и Камено, на юг с община Средец и на запад с община Стралджа.

Административен център на общината е гр. Карнобат. Други по-големи населени места наоколо са селата Екзарх Антимово, Искра, Крумово градище, Кликач и Невестино.

По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток – запад, и север-юг.

Територия и климат:

Територия на община Карнобат е 806 кв.км. Релефът в по-голямата си част е равнинен. Средната надморска височина на територията на общината е 217 м. През община Карнобат преминават долините на реките Мочурица и Русокастренска. В северната част се издигат две вериги от сравнително ниски /500-600 м/ и разляти хълмове, които представляват последни разклонения на Карнобатско-Айтоската планина. На юг теренът преминава в равнина, с изолирани хълмове и теренни гънки и прелива в Карнобатската котловина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения /500 м./.